Contract cu turistul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr..... din.............

Partile contractante
Societatea Comerciala HOLIDAYMAG MAGAZIN S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Sos.Mihai Bravu,nr.390,bl.B2C,SC.1,AP.17,sector 3, certificat de Inregistrare la Registrul Comertului J40/1690/2013 , Cod Fiscal 31213084, titulara a Licenţei de turism de categoria Tour Operator nr. 6791/20.06.2013 pentru Agentia de Turism HOLIDAYMAG, reprezentată prin Adriana Himceac, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,
şi
Turistul/Reprezentantul turistului...............................
domiciliat în................... , posesoare a cartii de identitate seria ..............., eliberat de Politia................... , au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificarile ulterioare.
Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. SC HOLIDAYMAG MAGAZIN SRL respecta prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
I. Dispoziţii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea Comercială HOLIDAYMAG MAGAZIN S.R.L. care garantează buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agentia .
2. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor turiştilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnă şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract deţine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice fiecăreia dintre ele.
3. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.
II. Apariţia raporturilor contractuale
1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, acest contract se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisă a solicitării sale.
2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, contractul se consideră încheiat o dată cu plata integrală a preţului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.
III. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap.I si inscrise in voucher,bilet de odihna tratament,bilet de excursie,anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata în schimbul plăţii tarifelor comunicate de Agentie.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.
IV. Preţul
1. Preţul contractului este de ...........RON/EUR si cuprinde costul serviciilor turistice efective , comisionul Agenţiei şi T.V.A.
Detalii servicii:
- perioada:
- numar persoane:
- cazare :
- statusul rezervarii/comenzii in mementul incheierii contractului: in curs de confirmare/confirmat/neconfirmat
2. Preţul este publicat în cadrul ofertei standard a Agenţiei pentru serviciile din oferta standard şi pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Preţul contractului poate fi modificat, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor: costurilor de transport, inclusiv costul carburantului,redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist,cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
4. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
5. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul,avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
V. Modalităţi de plată
Modalităţile de plată a preţului contractului sunt:
1. Avansul de .........RON/EUR se achita pana la data de............ . Plata integrala a pachetului turistic de ..................RON/EUR pana la data de............. .
a) în cazul serviciilor la cerere şi a celor din oferta standard, reprezintă 50 % din preţul contractului, astfel cum este prevăzut în bonul de comandă;
b) în cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, reprezintă minimum 10% din preţul contractului.
Avansul este reţinut de Agenţie cu titlu de penalităţi, în situaţia în care turistul renunţă la contract din vina sa.
2. Plata finală a pachetului de servicii se face conform eşalonării prevăzute în bonul de comandă, în cazul serviciilor la cerere şi al serviciilor din oferta standard.
3.In cazul serviciilor comercializate pe baza biletelor de odihna si/sau tratament,Agentia aplica sistemul de vanzare in rate,in baza acordului cu turistul.

VI. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, acesta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.)
În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate turistului.
4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
d) agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in vigoare.
e) Compania Aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform regulamentului Parlamentului European nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania aviatica.
f) In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia, compania Aviatica este singura raspunzatoare si rasunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU 2027/97 si amendamentului 889/02.
g) Distributia camerelor la hotel se face in momentul cazarii de catre receptioner. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale.
Cazarea in camere se face la ora 14.00 in ziua sosirii, iar eliberarea camerelor la ora 12.00 in ziua plecarii. Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru tara de destinatie, acordata de oficialitatile locale.
Hotelierii solicita plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera si hotel (ex:minibar/frigider, seif, prosoape la piscina etc). Va rugam in momentul sosirii la hotel, sa solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitatea asupra acestora.
h) Excursiile optionale se organizeaza direct in tara de destinatie, Prestatorul nefiind implicat in organizarea sau buna desfasurare a acestora orice reclamatie se rezolva la fata locului direct cu organizatorul programului.
i) Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc, nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii.
5.In temeiul prezentului contract si cu respectarea acestuia Agentia va putea integra si prelucra in baza de date, datele personale ale Turistului mentionate in prezentul contract.Turistul este de acord cu primirea de mesaje electonice cu privire la produse,servicii,promotii sau orice alte actiuni de marketing desfasurate de AGENTIE sau pertenerii agreeati.La solicitarea expresa a Turistului prin posta normala sau electonica la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ,Agentia se obliga,sa rectifice,actualizeze,blocheze,stearga si sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal.
Holidaymag Magazin SRL se obliga sa nu faca publica adresa de email,sau sa nu o dezvaluie unei terte parti,in afara cazurilor de respectare prevederilor imperative ale legii.
VII. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. Pentru călătoriile în cazul carora mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai in conditille in care există posibilitatea transferării locului de zbor sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru. In acest caz se aplica conditiile speciale ale fiecarui furnizor in parte (ex: IATA-pentru bilete de avion, DerTour, Amadeus, GTA, TUI, Neckerman etc). Intr-o astfel de situatie Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
3.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor;

sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
3.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
3.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
d) Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana transportatoare.
4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
5. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.
VIII. Renunţări, penalizări, despăgubiri
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a)30% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face dupa efectuarea rezervarii
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 16-30 zile înainte de data plecarii;
c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program ;
d)100% din pretul pachetului de servicii,in cazul in care turistul a achizitionat un pachet prin programul Early Booking,indiferent de data solicitarii pentru renuntare.
2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplică următoarele penalizări:
a) dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 15 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă;
b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 15 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasată până la acea dată de Agenţie;
c) pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
d) in caz de intrerupere a sejurului, returnarea sumelor pentru zilele neefectuate se face in statiune numai in cazuri bine justificate(boala, deces in familie)
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.
6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract.
IX. Reclamaţii
1. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului), inainte de terminarea sejurului.Reclamatiile facute dupa terminarea sejurului nu pot fi identificate si deci nu pot fi luate in considerare.
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 14 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.
X. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG SA din localitatea Bucuresti ,Str.Tunari,nr.44,sector 2, tel 021.210.77.81/82 cu polita seria I nr.27505 valabila pana la data de 21.02.2014.
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
XI. Dispoziţii finale
Prezentul contract a fost încheiat azi ..............................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Agentie,....................                      Turist,..............................

 

Cerere oferta

Va vom contacta in cel mai scurt timp!

Suport Online

Telephone number of Gianina 0743872080
Telephone number of Adriana 0722752464

Cauta

Calendar

« Mai 2020 »
Lun Marţi Mie Joi Vin Sâm Dum
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotografii Turisti

Parteneri:

 

sigla dr paraschivescusigla netopia

Contact

: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

: +40 0217941458

: Sos Mihai Bravu nr.390, Bl. B2C, Sc.1, Ap.17, Sector 3

Facebook

Scroll to Top